TOPlist

1. Rašovská termosolární technologie (RTST) a smysl jejího vzniku

 

Má stránka o biologicky správném a trvale udržitelném systému včelaření nabízí čtenáři (včelaři) zboží nejcennější. Tím zbožím jsou nové informace. Informace jsou již z podstaty nebezpečné entity. Některé totiž mohou čtenáři vzít iluze a rozbít jeho roky budovaný pohled na včelaření. Což přemýšliví jedinci hledající svou cestu světem včelaření vždy uvítají.

Cílem této stránky je, aby si včelaři na základě nových skutečností položili v duchu otázku, zda jsou či nejsou jako chovatelé spokojeni a svobodni? A zda jsou spokojené a svobodné také jejich včely? Tedy, zda jsou chovány přírodě blízkým způsobem, který by si samy vybraly?

Pokud Vám vyhovuje klasické včelařství, k novinkám z výzkumu jste skeptičtí, nějaký ten miligram pesticidů v medu neřešíte, Vaše včely žijí s morem a varroázou v míru, netrápí Vás, že v předjaří nacházíte včelstva o polovinu slabší, než jste je zazimovali, opíráte se o knihy ze sedmdesátých let  minulého století a výnos 30kg medu na včelstvo a rok považujete za hvězdný, pak nemá cenu, abyste vůbec četli dále.

Dále by měli číst jen zvídaví a proto pokrokoví včelaři, kteří by rádi otestovali nové technologie ve svých chovech. Protože nepovažují úroveň dosavadních včelařských technologií za konečnou a cítí potřebu zásadní změny v přístupu k řešení včelařských problémů.     

Texty zde publikované jsou sice obsáhlé, ale obsahově velmi strohé. Nepřináší více, než praxí prověřený návod na trvalé dosažení několika základních včelařských svobod:

 

Svobody od strachu z moru včelího plodu

Svobody od léčby varroázy na bázi jedů

Svobody od rojivosti a nutnosti činit protirojové prohlídky a opatření

Svobody od nízkých výnosů a zimních úhynů včelstev, způsobených špatnými úly

Svobody od nadměrné práce včelaře a vysoké časové náročnosti obsluhy včelstev

Svobody od produkce včelích produktů, vyrobených na bázi užívání pesticidů

Svobody od nutnosti pořizovat chovné úlky (pokud nejste komerční chovatelé matek)

 

Každý včelař si může na této stránce najít řešení toho problému, který ho zajímá. Mnohé ze skutečností zde uvedených naleznou uplatnění v každém úlovém systému.  Současné dosažení všech cílů a přechod na vyšší úroveň včelaření však umožní jen originální termosolární úl, na jehož propagaci je tato stránka také zaměřena.

Konzumentům medu můj text žádné svobody nepřináší. Protože kvalitní biomed bez včelaři užívaných pesticidů si mohou svobodně koupit už nyní. To ale za cenu mnohem vyšší, než kolik stojí medy běžné. Přináší jim však naději, že zde v budoucnu v seznamu včelařů najdou ve svém okolí takového, který produkuje med termosolární technologií. Tedy bez používání látek, podezřelých z negativního vlivu na lidské zdraví. A protože termosolární technologie produkci medu neprodražuje, ale zásadně zvyšuje, měl by být i takto nadprůměrně kvalitní med prodáván za ceny obvyklé.      

 

Rašovská termosolární technologie (RTST) je včelařením postaveným na ryze vědecké bázi, integrujícím poznatky evoluční biologie (teorie mezialelické sekce, teorie evolučně stabilních strategií), parazitologie, etoekologie a termodynamiky do včelařských technologií. Při vývoji metody byl kladen důraz na maximální snížení počtu nutných zásahů do včelstev, a snížení časové náročnosti obsluhy včelstev tak, aby tato technologie plně vyhovovala potřebám komerčního včelařství.

Název metody je odvozen od místa jejího vzniku v malé vesničce Rašovy, na úpatí Železných hor v ČR. Její vývoj započal roku 2 000, snahou o pochopení reprodukčních mechanismů včelstev a vytvořením nové teorie rojení včel. Ta byla publikována v roce 2007 a je formou praktických aplikací využívána v komerčním včelařství. Běžně umí snížit rojivost na jeden roj ze sta včelstev ročně. Tuto technologii s uvedenými výsledky komerčně využívá například firma Včelovina v SR. V roce 2012 měla jen dva roje od 220 včelstev takto vedených. To ačkoli před zavedením metody její pracovníci marně bojovali s 50-70% rojivostí a klasická tvorba oddělků nepomáhala. Stačily ale dvě konzultace ohledně protirojového chovu trubců, a problém rojivosti je vyřešen.      

Následovala snaha o pochopení tajemného jevu, který popsal pan MVDr. Hovorka. Ten uvedl, že včelstva žijící volně v přírodě netrpí na rozdíl od včelstev chovaných morem včelího plodu. Za důsledné aplikace přirozené dynamiky včelího díla dle přírodního vzoru se pak podařilo včelnici v Rašovech se 40-50 včelstvy udržet zdravou i za masivní invaze moru, kdy byla včelstva jiných včelařů vzdálená jen 250 metrů spálena. To lépe než co jiného potvrdilo, že lze moru vzdorovat i přímo v jeho ohnisku.

Jiní včelaři šli ještě dále a akutní mor včelího plodu prý dokonce těmito postupy vyléčili. Ostatně ve vysoce civilizovaném zahraničí je běžné takto včely pod veterinárním dozorem léčit a pálení je naše smutné národní specifikum, které k cíli stejně nevede. Řeší totiž následky moru (výskyt akutně nemocných včelstev) a nikoli jeho příčiny. Proto mor expanduje a je ho mnohem více, než bývalo dříve.

Pro zajímavost přikládám odkaz na video z prohlídky, kdy se zkoumalo, zda nemají mé včely mor. Byl jsem tehdy v ohnisku moru, a díky přítomnosti moru v okolních vesnicích také v několikanásobném ochranném pásmu. Video přikládám zejména proto, aby čtenáři viděli, jak mohutně létají včelstva touto technologií vedená. A to jde na videu o včely v úlech tenkostěnných v čase, kdy moderní termosolární úl ještě neexistoval. Doporučuji si zesílit zvuk.

Včely v Rašovech

 

Třetím zásadním poznatkem bylo, že některá včelstva v přírodě mohou žít až 17 let bez léčby varroázy a zůstat zcela zdravá. Společné mají to, že léčebným faktorem je u nich přirozená termoterapie. Jde o včely žijící pod rozpálenými plechovými a břidlicovými střechami, či stěnami. Kdy žár sálajícího povrchu spolehlivě ničí roztoče Varroa a jeho veškerá vývojová stádia. Tento poznatek se uplatnil při konstrukci právně chráněného a technologicky jedinečného termosolárního úlu.

Dle dosavadních celosvětových průzkumů v otázce autorských práv jde o jediný úl na světě, který umí sám po krátké aktivaci včelařem roztoče Varroa destructor hubit. S asi 70% účinností při prvním užití. To na bázi solárního ohřevu plodiště, bez užití elektřiny. Při vývoji tohoto unikátního úlu byly zohledněny výsledky srovnávacích pokusů úlů uteplených a tenkostěnných. Proto termosolární úl nejen výborně šetří metabolickým teplem ze včel uvolněným (jako úl uteplený), ale také umí dlouhodobě včelstvu teplotu navyšovat (lépe než úl tenkostěnný). Tím zrychlovat jeho vývoj, chránit ho před tuhými mrazy a šetřit glycidovými zásobami.      

RTST nebyla na rozdíl od všech ostatních včelařských technologií vytvořena proto, aby včelařské problémy donekonečna řešila. Byla vytvořena, aby je během jediné sezóny zcela nekompromisně vyřešila. To absolutně a trvale. Neřeší následky, ale vlastní příčiny problémů. Pracuje vždy výhradně na bázi využívání přírodních zákonitostí a mechanismů.

 

Při dosahování náročného cíle (vyhubení původců chorob bez chemie) a zefektivnění včelaření, kombinuji několik odlišných pohledů, bez jejichž syntézy tuto náročnou činnost provozovat nelze.   

V prvé řadě jsou to znalosti a zkušenosti vyučeného praktika, s 24 letou zkušeností. Jsem dlouholetým chovatelem asi 30-50 včelstev a značně velký počet včelstev jsem držel také za časů své vysokoškolské docházky, na vzdálenost 150km. Vím tedy, s jakými potížemi se víkendoví včelaři potýkají.

Dalším přístupem je pohled komerčního včelaře, který šetří každou minutou svého drahocenného času a musí podávat značný výkon. To protože jsem si zkusil i povolání profesionálního včelaře a zajišťoval opylovací službu pro zemědělský semenářský podnik. Od těch časů plně chápu, že každá technologie je zbytečná, pokud je časově, ekonomicky, či pracovně náročná. Proto ihned zavrhuji vše co je komplikované, drahé a pracné. Přímý tah na bránu musí být ve včelařských technologiích zásadou číslo jedna. Protože špatnou matku vyměníme, nemoc vyléčíme a hladové včely nakrmíme. Ale promarněný čas nám v krátké sezóně nikdo nevrátí.  

Třetím, a dle mého pohledu pro výzkum zásadním pohledem je přístup přírodovědce a biologa. Včelařinu považuji za aplikovanou entomologii a velmi silně vnímám, že včelu nelze pochopit pouze na základě empirických poznatků ze včelařské praxe. Je třeba umět aplikovat evolučně biologický pohled a ptát se na evoluční tlaky, které způsobily vznik dnešní podoby včelstev. Vždyť pro včelu specifické životní projevy, jsou jen speciálními variantami obecných biologických jevů. Nezáleží proto na tom jak dlouho včelaříte. Pokud si člověk nepoloží ty správné otázky a nebude vědět jak správně hledat odpovědi, včely jen na základě praxe nikdy nepochopí.         

Zde popsaná Rašovská termosolární technologie je prakticky ověřenou syntézou všech výsledků mých výzkumů, zaměřených na potlačení rojivosti, moru včelího plodu a vyhubení roztoče Varroa bez užití chemických látek. Vývoj metody (včetně základního výzkumu) trval 13 let (od roku 2 000) a na její vznik nebyla vyčerpána ani jediná koruna ze státního rozpočtu.

Byla vytvořena proto, aby s její pomocí včelaři dosáhli těch vysněných cílů, jejichž dosažení jim oficiální a státem dotovaný výzkum už desítky let slibuje. Ale trvalé a koncepční řešení nenabízí a mnohdy nepřináší ani dílčí úspěchy.

Neméně významným posláním těchto stránek je nabídnout spotřebitelům možnost nákupu medu a jiných včelích produktů, bez jakékoli chemické zátěže způsobené včelařem. Tedy, na základě dodržování zde uvedených zásad správné včelařské praxe. 

Souhrnný název metody je zastřešujícím pro tři samostatné problematiky, jejichž účinná řešení RTST nabízí. O všech již vyšly dílčí články v časopise Včelařství:

 

1. Metoda protirojového chovu trubců (LBV). Byla publikována v roce 2007.

2. Klasická Rašovská metoda, bránící propuknutí moru včelího plodu. Byla publikována v roce 2008.

3. Užívání termosolárního úlu k podpoře rozvoje včelstev, vyhubení roztoče Varroa destructor a spor Nosema apis.  Byla publikována v roce 2013.