TOPlist

4. Poděkování tvůrcům a propagátorům termosolárních úlů

 

Tyto stránky by nevznikly, nebýt podpory mnoha ochotných lidí, kteří neváhali investovat svůj čas a někdy i peníze do výroby a testování prvních termosolárních úlů.

Zcela první prototypy termosolárních úlů vyrobily nezištně firmy Břinek a Levoltec. Oběma firmám zde veřejně děkuji, protože umožnily zahájení testování této technologie. Jejich prototypy byly dále zdokonalovány a posloužily k odhalení technických problémů, které byly následně řešeny.

Náročného úkolu zdokonalení prvních prototypů termosolárních úlů se ujal pan Jindřich Meduna, který vyrobil první zcela funkční prototyp, zabíjející spolehlivě roztoče i při nízkých venkovních teplotách. To umožňuje léčbu dle potřeby opakovat, i za méně slunečných dnů. Právě jeho model se posléze stal závazným vzorem pro výrobce, kteří vyrábějí úly pro trh. Pan Jindřich Meduna také termosolární úly obohatil o svá unikátní úlová dna. Ta umožňují snadné udržení tepelné pohody včelstev a také kontrolu spadu roztoče Varroa. I nyní ve vývoji úlů pokračuje a také se zabývá jejich telemetrickým srovnáváním s jinými typy úlů na www.dobravcela.cz.

Tuto technicky nesmírně náročnou stránku udržuje v chodu zejména bratr pana Jindřicha Meduny, Ing. Jaroslav Meduna, absolvent ČVUT, bez jehož programátorského mistrovství by nebylo možné tuto stránku založit a spravovat.

Na procesu vývoje termosolárního úlu se také výrazně podílel pan Jiří Bače, který po konzultacích se mnou a panem Medunou vyrobil první prototypy shodné s těmi nabízenými v tržní síti. Tedy modely, s aktivním povrchem integrovaným v čelní stěně úlu.

Dále chci opakovaně vyjádřit dík panu Prof. RNDr. Vítězslavu Bičíkovi CSc., který pro náročnou interpretaci telemetrických údajů získal pilnou studentku biologie a matematiky Terezu Sviderskou. Jejím úkolem je v rámci bakalářské práce prostudovat statisíce naměřených dat a zajistit jejich řádnou statistickou analýzu. Na jejím základě bude možné jednoznačně zodpovědět veškeré klíčové otázky, které jsou důležité při vývoji úlů. Také budoucí výsledky její práce budou včelařům zpřístupněny.

Mé poděkování patří také panu RNDr. Stanislavu Karáčovi z Nitry, kterého jsem pro vývoj technologie hubení roztoče ohřevem nadchnul. To ačkoli šel pan Dr. Karáč jiným a tedy vlastním směrem, a zaměřil se na vývoj zařízení na bázi užívání elektřiny. Jeho poznatky o časových expozicích a velikosti teplot pak byly testovány při termosolárním ohřevu a ukázaly se být správnými. Panu doktorovi také veřejně gratuluji k jeho zařízení na hubení roztoče, nazvanému VARROA TERMINATOR. Které může být s úspěchem užito tam, kde nesvítí slunce. Odkaz je v sekci nazvané Spřátelené stránky.

Značné osobní oběti v procesu testování termosolárních úlů přinášela také má studentka VOŠ, slečna Veronika Raiserová. Právě ona strávila desítky hodin v žáru letního slunce, odečítáním teplot z digitálních teploměrů. To při testování vlastností různých prototypů termosolárních úlů.

 

Všem výše jmenovaným osobám ze srdce upřímně děkuji, a velmi si jejich pomoci vážím!